• English
  • Tiếng Việt

Tranh sơn dầu chân dung - Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn

Tranh sơn dầu chân dung #11

Tác phẩm