Minh Sơn Studio

Từ năm 2000

Tin tức

Tranh sơn dầu Chùa Một Cột của hoạ sĩ Nguyễn Minh Sơn vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn làm quà tặng

T4, 17/04/2019, 22:15

Tranh sơn dầu Chùa Một Cột của hoạ sĩ Nguyễn Minh Sơn vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn làm quà tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc vào ngày 17/04/2019.